Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh tế

Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển là một giai đoạn của chu kỳ kinh tế, đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, các ngành công nghiệp phát triển, tăng sản xuất và thu nhập.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Kinh tế phát triển