Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh tế

Vay nợ

Vay nợ là việc các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân tăng cường mượn tiền để đầu tư hoặc chi tiêu trong một giai đoạn cụ thể của chu kỳ kinh tế với hy vọng tạo ra lợi nhuận lớn hơn từ các dự án đầu tư hoặc kinh doanh, hoặc tài trợ mục đích chi tiêu xã hội của Chính phủ.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Vay nợ