Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh tế

Khủng hoảng tài chính

Khủng hoảng tài chính là thời kỳ khó khăn, mất ổn định kinh tế, thường đi kèm với suy thoái, vỡ nợ, thất nghiệp và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Khủng hoảng tài chính