Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật là các công cụ số liệu và đồ thị được sử dụng để phân tích xu hướng, dự đoán biến động giá, và đưa ra quyết định giao dịch. Chúng có thể bao gồm các thông tin như giá đóng cửa, khối lượng giao dịch, đường trung bình động...

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Chỉ báo kỹ thuật