Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích kỹ thuật

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường là yếu tố quan trọng trong đầu tư, mô tả cách nhà đầu tư phản ứng và đưa ra quyết định dựa trên tình hình thị trường. Sự tâm lý này thường biến động theo giá cả, tin tức và tình hình kinh tế.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tâm lý thị trường