Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích kỹ thuật

Mô hình nến

Mô hình nến là biểu đồ thể hiện thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Mô hình nến giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường và sự cạnh tranh giữa người mua và người bán.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Mô hình nến