Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích kỹ thuật

Mô hình biểu đồ

Mô hình biểu đồ trong đầu tư là một công cụ phân tích thị trường sử dụng các biểu đồ để hiển thị xu hướng, mức độ biến động, và các mô hình giá của tài sản tài chính.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Mô hình biểu đồ