Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư

Đầu tư ESG

Chiến lược đầu tư ESG là một chiến lược đầu tư, trong đo hiệu quả đầu tư ngoài định lượng, còn đo lường tác động môi trường và xã hội của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ESG được dùng để đánh giá hiệu suất và tạc động của từng khoản đầu tư.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Đầu tư ESG