Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư

Trung bình giá (DCA)

Chiến lược mua trung bình giá là chiến lược để quản lý rủi ro về giá khi bạn đầu tư chứng khoán. Thay vì mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF ở một mức giá duy nhất, nhà đầu tư chia số tiền đầu tư thành nhiều khoản nhỏ, và mua với số lượng nhỏ hơn đều đặn, bất kể giá cả.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Trung bình giá (DCA)