Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư

Mua và nắm giữ

Mua và giữ là một chiến lược đầu tư dài hạn, thụ động, tạo ra danh mục đầu tư ổn định trong thời gian dài để tạo ra lợi nhuận cao hơn. Thay vì giao dịch cổ phiếu dựa trên thời điểm thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư chọn các cổ phiếu tốt, sau đó mua và giữ chúng trong thời gian dài

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Mua và nắm giữ