Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đặt lệnh chứng khoán


Nhà đầu tư muốn mua bán đầu tư chứng khoán cần cần đặt lệnh mua/bán chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán, thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán.Các lệnh mua/bán thường yêu cầu các trường thông tin:

- Lệnh mua hay bán

- Loại lệnh: Hiện nay có các loại lệnh MP, LO, ATO, ATC

Mã chứng khoán: là 3 chữ cái, ký hiệu niêm yết trên sàn của một công ty.

- Số lượng cổ phiếu: có thể giao dịch cổ phiếu phân đoạn (< 1 cổ phiếu) qua các ứng dụng đầu tư công nghệ, cổ phiếu lô lẻ (1-99 cổ phiếu) và cổ phiếu lô chẵn (bội số của 100 cổ phiếu)

- Giá mua/bán: theo bước giá giao dịch của mỗi cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu: có thể giao dịch cổ phiếu phân đoạn (< 1 cổ phiếu) qua các ứng dụng đầu tư công nghệ, cổ phiếu lô lẻ (1-99 cổ phiếu) và cổ phiếu lô chẵn (bội số của 100 cổ phiếu)

- Giá mua/bán: theo bước giá giao dịch của mỗi cổ phiếu

Sau khi bạn nhập các trường thông tin thì cần xác nhận lệnh bằng cách nhập PIN giao dịch hoặc Smart OTP nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch.

Sau khi xác nhận, lệnh được gửi lên trên các sàn giao dịch chứng khoán để khớp lệnh.

Mỗi loại lệnh khác nhau sẽ có thư tự ưu tiên khớp lệnh khác nhau. Lệnh không khớp trong phiên giao dịch sẽ bị hủy sau khi phiên giao dịch kết thúc.