Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mã chứng khoán


Mã chứng khoán là mã giao dịch của một chứng khoán niêm yết.  Hiên nay chứng khoán niêm yết gồm có cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ ETF. Mỗi loại chứng khoán sẽ có các mã giao dịch khác nhau. 


Đối với cổ phiếu của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán đây chính là tên gọi của các công ty niêm yết. Mã của một cổ phiếu niêm yết gồm 3 ký tự, thường là chữ cái in hoa, đại diện cho tên cổ phiếu, có thể là tên viết tắt dể nhận diện thương hiệu, để các nhà đầu tư có thể nhận biết và sử dụng trong giao dịch. Ví dụ: Mã chứng khoán của Ngân hàng Quân đội là MBB, của Tập đoàn VinGroup là VIC, của Công ty Vinamilk là VNM…

Đối với trái phiếu chính phủ, mã trái phiếu gồm 9 ký tự, trong đó có 1 ký tự đại diện cho tổ chức phát hành, 1 ký tự đại diện cho phương thức phát hành, 2 ký tự đại diện cho năm phát hành, 2 ký tự đại diện cho năm đáo hạn và 3 ký tự cuối là số thứ tự trái phiếu được đăng ký. 


Đối với trái phiếu doanh nghiệp, mã trái phiếu gồm 9 ký tự, trong đó có 3 ký tự đại diện cho tổ chức phát hành, 1 ký tự đại diện cho đặc tính trái phiếu, 2 ký tự đại diện cho năm phát hành và 3 ký tự đại diện cho số thứ tự trái phiếu được đăng ký.

Mỗi chứng khoán giao dịch trên sàn sẽ có một mã duy nhất là đại diện. Đây là điều kiện cần thiết để nhà đầu tư thực hiện các giao dịch tài chính thống nhất. Thông thường, mã cổ phiếu sẽ là viết tắt của tên công ty.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công ty phải chọn mã ký tự khác nếu đã có công ty niêm yết trước đó sử dụng. Đồng thời, việc đặt tên cho mã chứng khoán do công ty lựa chọn, không nhất thiết phải là tên viết tắt tên của công ty.


Xem thêm:

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không