Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Độ rộng thị trường

Độ rộng thị trường (Market breadth) là một đại lượng phân tích số lượng cổ phiếu tăng giá so với những cổ phiếu giảm giá trong một chỉ số nhất định như VNIndex, hoặc trên một sàn giao dịch chứng khoán như Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Độ rộng thị trường tích cực được hiểu là khi thị trường có nhiều cổ phiếu tăng giá hơn là giảm giá, cho thấy phe “bò tót” đang kiểm soát đà tăng của thị trường và giúp xác nhận mức tăng giá trong chỉ số.

Ngược lại, số lượng chứng khoán giảm giá không cân xứng được sử dụng để xác nhận động lực giảm giá và xu hướng đi xuống của chỉ số chứng khoán.

Một số chỉ báo độ rộng nhất định cũng bao gồm yếu tố khối lượng.

Chúng không chỉ xem xét liệu một cổ phiếu đang tăng giá hay giảm, mà còn xem khối lượng của những động thái đó.

Điều này do giá chuyển động với một khối lượng lớn hơn được xem là có ý nghĩa hơn, hoặc có tác động mạnh hơn đến chỉ số chung, so với biến động giá với khối lượng thấp hơn.

Ví dụ: trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VNIndex có 300 mã tăng giá và 50 mã giảm giá, như vậy có thể hiểu rằng với độ rộng thị trường tích cực này, phiên nay chỉ số ghi nhận tăng điểm.