Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dòng niên kim

Dòng niên kim (Annuity), hay bảo hiểm niên kim (Annuity) là một hợp đồng bảo hiểm được sử dụng cho mục đích tiết kiệm hưu trí nhằm đảm bảo thu nhập trọn đời khi bạn đã sẵn sàng nghỉ hưu.

Dòng niên kim là một chuỗi các khoản thanh toán cố định, được trả đều đặn qua các kỳ hoặc thanh toán một lần khi nghỉ hưu.

Có nhiều loại niên kim khác nhau, được thiết kế phù hợp với các mục tiêu tiết kiệm và hồ sơ rủi ro khác nhau, chẳng hạn như niên kim thông thường, niên kim chi trả đầu kỳ, niên kim cố định, niên kim biến đổi, v.v.

Niên kim về cơ bản là một công cụ đầu tư bên trong hợp đồng bảo hiểm, vì thế phí của niên kim có thể cao, bao gồm phí bảo hiểm, phí quản lý cho các khoản đầu tư.