Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ cổ phiếu

Chu kỳ cổ phiếu (Stock cycle) hay chu kỳ chứng khoán, đề cập đến mô hình tăng, giảm giá của cổ phiếu theo chu kỳ nhất định.

Một chu kỳ đều trải qua bốn giai đoạn chính là tích lũy, tăng giá, phân phối và giảm giá.

Diễn biến giá cổ phiếu nhìn có vẻ như là ngẫu nhiên, nhưng nó thường có những chu kỳ lặp lại, chủ yếu là do sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn và áp lực phải đưa cổ phiếu về giá trị hợp lý từ thị trường chung.

Chu kỳ cổ phiếu có thể được sử dụng để dự đoán diễn biến của cổ phiếu, hay thị trường, trong tương lai gần.

Qua đó, giúp nhà đầu tư xác định cách phân bổ quản lý danh mục đầu tư, như là gia tăng khoản đầu tư trong giai đoạn tích lũy và tăng giá, và hạ khoản đầu tư để chốt lời trong giai đoạn thị trường tăng nóng và định giá quá cao.

Các nhà đầu tư có thể đo lường chu kỳ cổ phiếu bằng cách so sánh khoảng cách giữa các mức đáy hoặc đỉnh để ước tính định giá đang ở đâu trong một chu kỳ hiện tại.

Tuy nhiên, sự biến động giá cổ phiếu lặp lại theo chu kỳ là một điều không thật sự chắc chắn.

Do vậy, nhà đầu tư nên cần phải có kiến thức cơ bản về đầu tư nhiều hơn như là biết cách phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty phát hành, để qua đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất có thể mà không chỉ dựa vào chu kỳ.