Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao dịch ký quỹ


Giao dịch ký quỹ (Margin trading) là việc mua hoặc bán chứng khoán, trong đó, nhà đầu tư chỉ có 1 phần tiền hoặc chứng khoán, phần còn lại do công ty chứng khoán cho vay. Đây là một công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư tăng cường đòn bẩy tài chính, mở rộng quy mô giao dịch của họ vượt qua số vốn sẵn có.

Hiện nay tại Việt Nam, danh sách các công ty được ký quỹ được quy định bởi Ủy ban chứng khoán, và tỷ lệ ký quỹ đối với từng mã chứng khoán là khác nhau và tối đa được 50%.

Ví dụ, nếu tỷ lệ ký quỹ là 50%, nhà đầu tư có 100 triệu có thể vay để mua cổ phiếu có giá trị 200 triệu. 

Các công ty bị lỗ hoặc trong diện kiểm soát đặc biệt sẽ không được nằm trong danh sách cho vay ký quỹ của UBCK.


Lãi suất margin là lãi suất để tính lãi phải trả của nhà đầu tư cho công ty chứng khoán khi vay tiền mua cổ phiếu. Giống như vay ngân hàng, trong trường hợp này công ty chứng khoán là bên cho vay, nhà đầu tư là bên đi vay. Lãi suất margin hiện nay dao động ở mức ~10% đến 14% tùy từng công ty chứng khoán.


Margin call hay còn được gọi là lệnh dừng ký quỹ xảy ra khi giá trị tài sản ký quỹ xuống dưới nhất định, và công ty chứng khoán khi đó sẽ thực hiện thông báo yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm tiền trong khoảng thời gian nhất định, hoặc nếu không sẽ thanh lý một phần tài sản để đưa tài khoản trở lại mức ký quỹ an toàn.

Giao dịch ký quỹ giúp tăng lợi nhuận khi thị trường tăng, ngược lại cũng sẽ làm tăng khoản lỗ gấp bội khi thị thường giảm. 

Do đó, vay ký quỹ được sử dụng bởi nhà đầu tư có kinh nghiệm và sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao, các trader giao dịch liên tục và có kiến thức vững vàng về thị trường và khả năng quản lý rủi ro tốt. Đối với các nhà đầu tư không có kinh nghiệm, giao dịch ký quỹ có thể rất nguy hiểm do tính chất đòn bẩy cao và lời khuyên là không nên dùng.