Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Niên kim chi trả đầu kỳ

Niên kim chi trả đầu kỳ (Annuity Due) là một khoản thanh toán đến hạn đầu mỗi kỳ. 

Một ví dụ phổ biến về niên kim chi trả đầu kỳ là tiền thuê nhà, vì chủ nhà thường yêu cầu thanh toán vào đầu tháng thay vì thu tiền sau khi người đi thuê đã hưởng các lợi ích của căn nhà trong cả tháng.