Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ (AMEX) là sàn giao dịch chứng khoán có tổ chức lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm gần 1/10 tổng số cổ phiếu được trao đổi ở Mỹ.

Vào thời kỳ đỉnh cao, sàn giao dịch xử lý khoản 10% tổng số chứng khoán được giao dịch tại Hoa Kỳ.

Ngày nay, AMEX còn được gọi là NYSE American, đây là một trong những thị trường chứng khoán quan trọng nhất ở Hoa Kỳ.

Để được niêm yết trên NYSE American, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Stock Price - Giá bán cổ phần tối thiểu: $US 3

- Vốn cổ đông: $US 4 Triệu

- Income before tax - Lợi tức trước thuế: $US 750,000

- Market Cap – Giá thị trường công cộng: $US 3 Triệu hoặc:

- Giá trị thị trường công cộng: $US 15 Triệu

- Giá bán cổ phần tối thiểu: $US 3

- Vốn cổ đông: $US 4 Triệu

- In Operation – Quá trình hoạt động: 3 năm

Trong những năm qua, NYSE American đã trở thành một sàn niêm yết hấp dẫn đối với các công ty kinh doanh trẻ hơn, một số công ty đang trong giai đoạn đầu phát triển và chắc chắn không nổi tiếng như các công ty Blue-chip.


Xem thêm: 

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không

Cách đầu tư chứng khoán cho người mới chơi