Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu

Lãi suất trái phiếu

Lãi suất trái phiếu là mức lãi suất mà nhà đầu tư nhận được khi đầu tư trái phiếu. Có nhiều loại lãi suất bao gồm lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực nhận.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Lãi suất trái phiếu