Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu

Quyền chọn trái phiếu

Quyền chọn trái phiếu là một hợp đồng quyền chọn cho phép nhà đầu tư kỳ vọng vào xu hướng giá của tài sản cơ sở là một trái phiếu.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quyền chọn trái phiếu