Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là chứng khoán nợ được doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn, đổi lại nhà đầu tư nhận được lợi tức định kỳ và số vốn gốc khi đáo hạn.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Trái phiếu doanh nghiệp