Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhóm ngành

Ngành bán lẻ

Ngành bán lẻ là cầu nối trực tiếp giữa sản phẩm, dịch vụ và người tiêu dùng cuối cùng, nhờ việc cung cấp thông qua hệ thống các cửa hàng, siêu thị, trang web và các kênh phân phối khác.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Ngành bán lẻ