Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhóm ngành

Ngành xe điện

Ngành xe điện là lĩnh vực công nghiệp tập trung sản xuất và phát triển các loại xe sử dụng điện năng để hoạt động, nhằm hướng đến việc chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh hơn và bền vững hơn với môi trường.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Ngành xe điện