Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhóm ngành

Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm là lĩnh vực sản xuất, chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm liên quan đến ăn uống, thông qua chuỗi các hoạt động từ sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đóng gói, vận chuyển, bán lẻ và dịch vụ ăn uống.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Ngành thực phẩm