Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhóm ngành

Ngành dầu khí

Ngành dầu khí là ngành công nghiệp tập trung tìm kiếm, khai thác, sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt, đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế khi cung cấp năng lượng cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Ngành dầu khí