Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảo hiểm nhân thọ giá trị tiền mặt

Bảo hiểm nhân thọ giá trị tiền mặt (Cash Value Life Insurance) là một hình thức bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn—kéo dài suốt đời của người nắm giữ. Khi người trả bảo hiểm qua đời, quyền lợi tử vong sẽ được trả cho những người thụ hưởng, miễn là phí bảo hiểm đã được thanh toán.   

Thông thường, bảo hiểm nhân thọ giá trị tiền mặt có phí bảo hiểm cao hơn bảo hiểm nhân thọ có thời hạn vì yếu tố giá trị tiền mặt. Một phần của mỗi khoản thanh toán phí bảo hiểm được phân bổ cho chi phí bảo hiểm và phần còn lại được gửi vào tài khoản giá trị tiền mặt.

Tài khoản giá trị tiền mặt của bảo hiểm này sẽ được nhận lãi và tăng theo thời gian, trong khi đó thuế được hoãn lại đối với khoản thu nhập tích lũy này. Khi giá trị tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ tăng lên, rủi ro của công ty bảo hiểm sẽ giảm đi vì giá trị tiền mặt tích lũy sẽ bù đắp một phần trách nhiệm pháp lý của công ty bảo hiểm.

Nếu bạn rút tiền từ giá trị tiền mặt trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi tử vong sẽ giảm. Nếu bạn rút tất cả mọi thứ, chính sách sẽ chấm dứt.

Ví dụ: Hãy xem xét một chính sách có bảo hiểm tử vong là 25,000 đô la. Hợp đồng này không có khoản nợ tồn đọng hoặc khoản rút tiền mặt trước đó và giá trị tiền mặt tích lũy là 5,000 USD. Sau khi chủ hợp đồng qua đời, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ quyền lợi tử vong là 25,000 USD. Tiền tích lũy bằng giá trị tiền mặt sẽ trở thành tài sản của người bảo hiểm.