Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe (Health insurance) là loại bảo hiểm mà người mua bảo hiểm trả phí bảo hiểm thường là định kỳ một năm, để đảm bảo rằng họ sẽ được bảo vệ và hỗ trợ tài chính khi gặp phải vấn đề liên quan đến sức khỏe và phát sinh các chi phí.

Người mua bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán một phần hoặc toàn bộ các chi phí y tế phát sinh khi họ bị bệnh, ốm, và cần đến các dịch vụ y tế.

Các chi phí này có thể bao gồm khám, xét nghiệm, thuốc men, điều trị tại bệnh viện, phẫu thuật,...

Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe thường có các điều khoản và quy định về mức chi trả chi phí y tế tối đa và phạm vi bảo hiểm khác nhau, theo các điều kiện trong hợp đồng.

Bảo hiểm sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tài chính đối với các vấn đề sức khỏe, y tế của mọi người.