Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản (Property insurance) là một loại bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho thiệt hại hoặc mất mát của một tài sản, tương tự các sự kiện khách quan chẳng hạn như hỏa hoạn, trộm cắp hoặc thiên tai.

Tài sản được bảo hiểm thường là các tài sản hữu hình có giá trị vật chất có thể được quy đổi thành tiền, như nhà cửa, máy móc, hay các giấy tờ trị giá được bằng tiền… 

Chính sách bảo hiểm này yêu cầu người mua hợp đồng phải trả phí bảo hiểm, một lần hoặc theo định kỳ. 

Nếu tài sản được bảo hiểm bị hư hỏng hoặc mất mát do một sự kiện được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán yêu cầu bồi thường cho người mua bảo hiểm.

Số tiền bồi thường này tùy thuộc vào các điều khoản của chính sách và các trường hợp cụ thể của tổn thất hoặc thiệt hại.

Một số loại bảo hiểm tài sản phổ biến bao gồm: Bảo hiểm nhà, bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm văn phong, bảo hiểm nhà xưởng, bảo hiểm trang sức quý…