Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định phí bảo hiểm

Định phí bảo hiểm (Actuarial Science) là một ngành học sử dụng phương pháp toán và thống kê ứng dụng để phân tích rủi ro trong các tổ chức bảo hiểm, tài chính và những công ty thuộc lĩnh vực khác.

Ngành Định phí bảo hiểm có nguồn gốc từ thế kỷ 17, khi một người thợ lặn ở London tên là John Graunt đã chỉ ra rằng có những mô hình về tuổi thọ và cái chết có thể dự đoán được trong một nhóm xác định.

Từ đó, nền tảng cho bảng tử vong ban đầu và các chương trình bảo hiểm nhân thọ hoặc lương hưu được thiết lập.

Đến thế kỷ 21, ngành Định phí bảo hiểm đòi hỏi ở người học nhiều kỹ năng phân tích, kiến thức kinh doanh và hiểu biết về hành vi và hệ thống thông tin của con người để thiết kế và quản lý các chương trình kiểm soát rủi ro.