Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phát triển doanh nghiệp

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) là chiến lược toàn diện được thiết kế để xây dựng và thiết lập mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)