Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phát triển doanh nghiệp

Sáp nhập và Mua lại

Sáp nhập và mua lại (M&A) là các hình thức các giao dịch giữa hai công ty kết hợp cùng phát triển dưới một số hình thức, từ đó tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lợi thế về quy mô, tăng giá trị so với hai công ty riêng lẻ ban đầu.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Sáp nhập và Mua lại