Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phát triển doanh nghiệp

Số hóa (Digitalization)

Số hóa trong doanh nghiệp là "số hóa" các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh để tối ưu hiệu suất, tạo ra giá trị và đảm bảo sự linh hoạt trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Số hóa (Digitalization)