Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản đầu tư thay thế

Tiền điện tử

Tiền điện tử là các loại tiền mã hóa sử dụng công nghệ blockchain, nổi bật nhất là Bitcoin, được xem là đại diện cho sự đổi mới trong hệ thống tài chính phi tập trung.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Tiền điện tử