Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Biên an toàn

Biên an toàn (Margin of safety) là một thuật ngữ đề cập đến sự khác biệt giữa giá trị nội tại của một tài sản và giá thị trường của nó.

Đó là thước đo mức độ an toàn hoặc mức đệm mà nhà đầu tư nên chuẩn bị trước đề phòng trường hợp giá thị trường của một tài sản giảm.

Nói cách khác, đó là mức mà giá thị trường của một tài sản có thể giảm xuống trước khi nhà đầu tư bắt đầu rơi vào trạng thái thua lỗ.

Việc đánh giá giá trị thực sự (giá trị nội tại) của một công ty thường mang tính chủ quan của người phân tích.

Biên độ an toàn được tính bằng cách trừ giá thị trường của một tài sản khỏi giá trị nội tại của nó.

Biên độ an toàn của một nhà đầu tư cao hơn cho thấy rủi ro thua lỗ thấp hơn và tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

Nó thường được sử dụng trong đầu tư giá trị để xác định các tài sản bị định giá thấp.