Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Biên độ giá

Biên độ giá (Daily trading limit) là mức biến động lớn nhất của giá cổ phiếu trong ngày, được biểu thị dưới dạng phần trăm, và được tính dựa trên giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Biên độ giá được sử dụng để xác định giá trần và giá sàn của cổ phiếu trong một phiên giao dịch.

Hiện nay, mỗi sàn giao dịch có các biên độ giá khác nhau:

- HSX: Biên độ giá trong ngày giao dịch là ±7%.

- HNX: Biên độ giá trong ngày giao dịch là ±10%.

- Upcom: Biên độ giá trong ngày giao dịch là ±15%.

Đối với các cổ phiếu mới niêm yết thì biên độ giá ngàyđâu tiên như sau:

- HSX: Biên độ giá trong ngày giao dịch đầu tiên  là ±20%.

- HNX: Biên độ giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ±30%.

- Upcom: Biên độ giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ±40%.


Ví dụ, cổ phiếu A ngày đầu niêm yết trên sàn HSX có giá tham chiếu là 100,000đ. Với biên độ dao động giá ±20% ngày đầu tiên, giá trần (+20%) sẽ là 120,000đ và giá sàn (-20%) sẽ là 80,000đ.

Cổ phiếu A có giá đóng cửa vào ngày niêm yết là 110,000đ, thì ngày thứ hai giao dịch, biên độ giá trong khoảng (+/-7%) là 102,300đ và  117,000đ.