Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá trần, giá sàn

Giá trần (Ceiling Price) là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán, nằm trong biên độ giá của một ngày giao dịch. Trên bảng điện, giá trần được biểu hiện bằng màu tím.

Giá trần được xác định như sau:

Giá trần = Giá tham chiếu x (1 + Biên độ dao động giá)

Ví dụ, cổ phiếu A trên sàn HSX có giá tham chiếu ngày hôm nay là 90,000đ. Với biên độ dao động ±7%, giá trần (+7%) sẽ là 90,000 x (1+7%) = 96,300đ. Như vậy, bạn sẽ không thể đặt lệnh mua/bán cổ phiếu A với mức giá lớn hơn 96,300đ trong phiên giao dịch hôm nay.

Giá sàn (Floor Price) là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán, nằm trong biên độ giá của một ngày giao dịch. Trên bảng điện, giá sàn được biểu hiện bằng màu xanh dương.

Giá sàn được xác định như sau:

Giá trần = Giá tham chiếu x (1 - Biên độ dao động giá)

Ví dụ, cổ phiếu A trên sàn HSX có giá tham chiếu ngày hôm nay là 90,000đ. Với biên độ dao động ±7%, giá sàn (-7%) sẽ là 90,000 x (1-7%) = 83,700đ. Như vậy, bạn sẽ không thể đặt lệnh mua/bán cổ phiếu A với mức giá thấp hơn 83,700đ trong phiên giao dịch.

Giá sàn (Price floor) là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán, nằm trong biên độ giá của một ngày giao dịch.Giá sàn (Price floor) là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán, nằm trong biên độ giá của một ngày giao dịch.

Lưu ý: khi tính toán giá trần/sàn, cần theo quy tắc làm tròn giá theo bước giá chứng khoán. Đối với giá trần cần làm tròn xuống, và giá sàn thì làm tròn lên. Các bước giá của cổ phiếu khác nhau tùy theo thị giá của cổ phiếu:

- Giá của những cổ phiếu <10, 000đ thì  bước giá là 10đ.

- Giá của những cổ phiếu nằm trong khoảng từ 10,000đ đến 50, 000đ  thì khi đó bước giá là 50 đ. 

- Giá của những cổ phiếu > 50,000 VNĐ thì bước giá là 100đ.

Ví dụ, cổ phiếu POW đang niêm yết trên HSX có giá có giá đóng của của ngày giao dịch là 11,500đ, thì bước giá của cổ phiếu POW là 10đ. Như vậy, giá 11,500đ sẽ trở thành giá tham chiếu của ngày giao dịch sau và giá trần, giá sàn của ngày giao dịch sẽ được tính như sau: 

Giá trần = 11,500 *(1+7%) = 12,305đ, theo quy tắc làm tròn giá trần xuống theo bước giá 10đ thì giá trần của POW là 12,300đ.

Giá sàn = 11,500*(1-7%) = 10,695đ, theo quy tắc làm tròn giá sàn lên theo bước giá 10đ thì giá sàn của POW là 10,700đ.