Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá tham chiếu, giá đóng cửa, giá mở cửa

Đối với sàn HOSE, Giá tham chiếu (Reference price) là giá đóng cửa của ngày giao dịch T-1, là cơ sở để tính giá cao nhất (giá trần) và giá thấp nhất (giá sàn) trong ngày giao  T.

Giá đóng cửa (Closing price) là giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch T.  Giá đóng cửa của ngày T-1 chính là giá tham chiếu cho ngày giao dịch T. Và theo một vòng tuần hoàn, giá đóng cửa của ngày hôm nay,  sẽ là giá tham chiếu cho ngày mai.

Ví dụ, cổ phiếu POW có giá đóng cửa ngày hôm qua 15/10/2023 (ngày T-1)  là 11,500đ , thì giá này chính là giá tham chiếu cho ngày giao dich 16/10/2023.  Ngày 16/10/2023 có giá đóng cửa là 11,200đ, thì đây chính là giá tham chiếu cho ngày 17/10/2023.

Ví dụ, cổ phiếu phiếu VNZ giap dịch trên Upcom có giá trung bình giao dịch trong ngày 15/10/2023 là 800,000đ thì giá này sẽ được dùng để làm giá tham chiếu cho ngày 16/10/2023.

Đối với sàn HOSE và HNX, giá đóng cửa được xác định bằng  phiên giao dịch xác định giá đóng cửa bắt đầu lúc 14:30 kết thúc vào 14:45.

Đối với sàn UPCOM, giá đóng cửa được xác định tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch vào 3:00. Theo đó, giá đóng cửa là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch khớp lệnh liên tục gần nhất trước đó.

Giá mở cửa (Opening price) là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch.

- Đối với sàn HOSE, giá mở cửa được xác định bằng  phiên giao dịch xác định giá mở cửa bắt đầu vào lúc 9:00 và kết thức vào 9:15. 

- Đối với sàn HNX và UPCOM, giá mở cửa được xác định tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch vào 9:00.

Trong giao dịch chứng khoán, giá đóng cửa có vai trò quan trọng hơn nhiều so với giá mở cửa, vì là giá tham chiếu cho ngày hôm sau, cũng như tính toán giá trần sàn.