Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Biểu đồ nến

Biểu đồ hình nến (Candlestick chart) là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hiển thị giá cao, thấp, mở đóng cửa của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có nguồn gốc từ các thương nhân và nhà buôn gạo Nhật Bản để theo dõi giá thị trường và xu hướng giá hàng ngày, hàng trăm năm trước khi trở nên phổ biến ở Mỹ.

Phần rộng của thân nến được gọi là "thân nến thực" và cho nhà đầu tư biết liệu giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa (màu đen/đỏ nếu cổ phiếu đóng cửa thấp hơn, màu trắng / xanh lá cây nếu cổ phiếu đóng cửa cao hơn). Chân nến phản ánh tác động của tâm lý nhà đầu tư lên giá chứng khoán và được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định thời điểm mua và bán. Các thân nến dài màu trắng/xanh lá cây cho thấy lực mua mạnh và giá đang có xu hướng tăng.