Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chào mua công khai

Chào mua công khai (Tender offer) là trường hợp đặc biệt trong giao dịch chứng khoán, chủ yếu xuất hiện trong các nghiệp vụ mua lại công ty.

Thuật ngữ này đề cập đến việc đấu thầu để mua một số hoặc tất cả cổ phiếu từ các cổ đông trong một công ty.

Các đề nghị đấu thầu thường được thực hiện công khai và mời các cổ đông bán cổ phần của họ với một mức giá cụ thể và trong một khoảng thời gian cụ thể.

Giá chào mua thường cao hơn giá thị trường và thường phụ thuộc vào số lượng cổ phần tối thiểu hoặc tối đa được bán.

Khác với việc mua cổ phiếu thông thường, trường hợp này yêu cầu các nhà đầu tư phải mua một lượng cổ phiếu tối thiểu do cổ đông đưa ra, nếu không sẽ bị hạn chế về ưu đãi hoặc quyền lợi.

Chào mua công khai mang lại nhiều lợi ích, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả hơn và mang lại lợi nhuận tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các hoạt động chào bán này có thể đem lại các tác động tiêu cực đến thị trường nếu chúng không được giao dịch công khai, minh bạch.

Ví dụ, cổ phiếu công ty A đang được giao dịch với mức giá 25,000đ.

Nhà đầu tư mà tìm kiếm sự kiếm soát, hay chi phối, công ty này có thể đưa ra mức giá chào mua cho các cổ đông là 30,000đ/ cổ phiếu, nhưng kèm với điều kiện là họ có thể mua được ít nhất 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty A.

Trong tài chính doanh nghiệp, chào mua công khai thường được gọi là Đấu thầu mua lại, khi nhà đầu tư tìm cách nắm quyền kiểm soát một công ty mục tiêu.