Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư cân bằng

Chiến lược đầu tư cân bằng (Balanced Investment Strategy) là việc kết hợp các loại tài sản trong danh mục đầu tư nhằm cố gắng cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Chiến lược đầu tư cân bằng tận dụng sự biến động của thị trường cổ phiếu để tăng trưởng vốn, đồng thời giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định an toàn và ổn định, chẳng hạn như 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu.

Danh mục đầu tư cân bằng cũng có thể duy trì một phần nhỏ tiền mặt hoặc khoản đầu tư trong thị trường tiền tệ để phục vụ mục đích thanh khoản.

Chiến lược đầu tư cân bằng phù hợp cho các nhà đầu tư có thời gian đầu tư dài hạn, có khả năng chịu rủi ro vừa phải và mong muốn có một tỷ suất sinh lợi hấp dẫn.