Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu không theo chu kỳ

Cổ phiếu không theo chu kỳ (Non-cyclical stocks) chỉ những công ty mà người tiêu dùng sẽ tiếp tục tiêu thụ sản phẩm của họ ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái.

Những thứ này thường là những hàng hoá/dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống như thực phẩm, xăng dầu, điện, nước và dược phẩm, y tế.

Nhóm này cũng được xem là nhóm cổ phiếu phòng thủ bảo vệ NĐT trước những thay đổi bất ổn, thậm chí suy thoái trong nền kinh tế.

Bởi vì nhu cầu thị trường đối với những mặt hàng trên thường sẽ không thay đổi đáng kể trong bất kỳ giai đoạn nào.

Nếu có thay đổi, nhu cầu của chúng thường sẽ tăng mà không giảm.

Tuy có vài trường hợp đặc biệt như là xăng dầu.

Trong giai đoạn đại dịch Covid bùng phát, nhu cầu dành cho xăng dầu sụt giảm mạnh do các lệnh phong toả và giãn cách được ban hành rộng rãi trên nhiều quốc gia.

Nhưng đồng thời, nguồn cung của mặt hàng thiết yếu này cũng giảm đáng kể do dừng sản xuất và bị hạn chế vận chuyển.

Do vậy mà giá của chúng và của cổ phiếu của những công ty xăng dầu không bị ảnh hưởng đáng kể, mà thậm chí còn tăng trong một khoảng thời gian trong khủng hoảng lúc đó.

Thông thường, cổ phiếu không theo chu kỳ sẽ cung cấp một sự an toàn nhất định cho nhà đầu tư, nhưng chúng sẽ không tăng giá một cách nhanh đột ngột khi nền kinh tế phát triển như các cổ phiếu theo chu kỳ.