Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu phòng thủ

Cổ phiếu phòng thủ (Defensive stocks) là những cổ phiếu mang lại cổ tức và thu nhập ổn định bất kể tình hình biến động của thị trường chứng khoán.

Loại cổ phiếu này thường mang lại lợi nhuận dài hạn cùng với mức độ rủi ro thấp hơn các cổ phiếu khác.

Nhờ nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm thiết yếu (như khí đốt, hàng tiêu dùng thiết yếu, y tế), cổ phiếu của những công ty sản xuất này có xu hướng duy trì sự ổn định tốt trong các giai đoạn khác nhau của một chu kỳ kinh doanh, và thường hoạt động tốt hơn so với thị trường chung trong thời kỳ suy thoái.

Các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ danh mục đầu tư của mình trong thời kỳ nền kinh tế suy yếu hoặc các giai đoạn biến động cao có thể tăng tỷ lệ sở hữu với các cổ phiếu phòng thủ trong danh mục.

Tuy nhiên, trong giai đoạn mở rộng và hưng thịnh, chúng có xu hướng hoạt động thấp hơn thị trường chung.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu