Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất

Cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất (Interest-sensitive stocks) là nhóm cổ phiếu có giá biến động đáng kể trước những thay đổi của lãi suất.

Giá của những cổ phiếu này giảm nhiều hơn so với những cổ phiếu khác khi lãi suất tăng.

Đại diện cho nhóm cổ phiếu này thường là cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu của các tổ chức tài chính, cổ phiếu của các các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính cao hay vay nợ nhiều như các công ty bất động sản bởi chi phí lãi vay ngày một tăng cao.

Khi phân tích cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu cũng như dự báo lãi suất trong tương lai, việc này có vai trò rất quan trọng giúp họ có thể đoán trước được những biến động mà cổ phiếu này có thể đem lại.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu