Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư chủ động vs. thụ động

Đầu tư thụ động (Passive investing) là chiến lược đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giảm thiểu việc mua và bán.

Đầu tư vào chỉ số là một trong những chiến lược ĐTTĐ phổ biến nhất, theo đó các NĐT mua một chứng chỉ quỹ mà rổ danh mục đầu tư của nó đại diện cho một chỉ số lớn (như chỉ số VN30), và nắm giữ nó trong một khoảng thời gian dài.

Các nhà đầu tư rót vốn vào các công ty thành công trong vòng series C này, kỳ vọng sẽ nhận về số tiền lợi nhuận nhân đôi khi các công ty đó phát triển mạnh mẽ hơn nữa và tiến tới việc IPO.

Các nhà đầu tư vòng C này thường là các quỹ phòng hộ, ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần tư nhân và các nhóm nhà đầu tư lớn khác.

Lý do cho điều này là vì công ty đã chứng tỏ mình đã có một mô hình kinh doanh thành công, và những nhà đầu tư mới này đến với mong muốn đầu tư một số tiền đáng kể nhằm giúp công ty tiếp tục phát triển mạnh, và trở thành một cổ đông chính của công ty đó.

Số tiền huy động trung bình cho vòng này là khoảng từ trên $30 triệu và có thể lên đến hơn $100 triệu.

Thông thường, công ty sẽ kết thúc việc huy động vốn cổ phần bên ngoài của mình với vòng Series C.

Tuy nhiên, một số công ty cũng có thể lựa chọn tiếp tục với các vòng gọi vốn sau là Series D và Series E.

Đầu tư chủ động (Active investing) đề cập đến chiến lược hoạt động mua và bán liên tục của NĐT.

Các NĐT chủ động thường thực hiện mua và rồi liên tục theo dõi hoạt động của khoản đầu tư đó để khai thác các điều kiện sinh lời.

Ví dụ: bán giá cao và chờ mua lại ở mức giá thấp hơn và tiếp tục lướt cổ phiếu như vậy để kiếm lợi tức từ chênh lệch giá.

Chiến lược đầu tư chủ động được các nhà đầu tư theo đuổi nhằm cố gắng đánh bại mức sinh lời trung bình của thị trường chung.

Họ thường sẽ cố gắng xác định thời điểm mua và bán cho tất cả các tài sản trong danh mục và qua đó tận dụng tối đa các biến động trong ngắn hạn, để thực hiện giao dịch với kỳ vọng có thể tối đa hoá lợi nhuận.

Ngoài ra, họ có thể chủ động trong việc phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng các kỹ thuật như bán khống hay quyền chọn bán.

Tuy nhiên, chi phí cho những chiến lược đầu tư chủ động là quá cao và nhà đầu tư có thể phải đối diện với việc bị lỗ kép, nghĩa là bị mất tiền khi danh mục đầu tư ghi nhận lỗ và mất tiền vào quá nhiều phí giao dịch.