Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư ngắn hạn (Short-term investment), còn được gọi là các chứng khoán có khả năng bán dễ (marketable securities), là các khoản đầu tư tài chính có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 5 năm, tuy nhiều khoản thường chỉ trong vòng 3-12 tháng.

Một số ví dụ phổ biến bao gồm chứng chỉ tiền gửi, tài khoản thị trường tiền tệ, trái phiếu chính phủ và tín phiếu Kho bạc.

Mặc dù các khoản đầu tư ngắn hạn thường mang lại tỷ suất sinh lợi thấp hơn, nhưng chúng có tính thanh khoản cao và cho phép nhà đầu tư có thể rút tiền một cách nhanh chóng khi cần.

Đồng thời, giúp củng cố danh mục đầu tư của nhà đầu tư thông qua việc đa dạng hóa các loại thu nhập với các tài sản nói trên.