Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư xanh

Đầu tư xanh (Green investment) đề cập đến việc đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp hướng đến các mục tiêu thân thiện với môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Ví dụ như phát triển và sản xuất các nguồn năng lượng thay thế, cung cấp nước sạch hay giảm lượng khí thải…

Theo đó, những dự án đầu tư này thường gắn liền với các các chuẩn mực như Đầu tư Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI)...

Ngày nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, chất lượng mà còn hướng đến các sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường.


Điều này tạo động lực cho các doanh nghiệp cần phải tăng cường đầu tư cho các dự án, sản phẩm xanh, có lợi cho môi trường, cũng như đưa ra đa dạng các hình thức huy động vốn từ các nhà đầu tư đầu tư theo tiêu chí có trách nhiệm xã hội (ESG).