Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảng giá chứng khoán


Bảng giá chứng khoán (Stock price board) là nơi thể hiện tất cả thông tin liên quan đến giá và các giao dịch cổ phiếu của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam có hai bảng giá riêng đại diện cho hai Sở giao dịch chứng khoán chính thức gồm bảng giá của HoSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM) và bảng giá HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).


Các thông tin cơ bản trên một bảng giá chứng khoán bao gồm:

- CK: là Mã chứng khoán

- Trần: là Giá trần màu tím, đây là mức giá cao nhất trong biên độ giá của một ngày giao dịch, mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán.

- Sàn: là Giá sàn màu xanh dương, đây là mức giá thấp nhất nằm trong biên độ giá của một ngày giao dịch, mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán.

- TC: là Giá tham chiếu màu vàng, Giá tham chiếu là giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó.

- Ngoài ra bảng giá có thêm màu xanh lá cây chỉ cổ phiếu đang khớp lệnh ở mức giá cao hơn so với gia tham chiếu. Các mức giá đặt cao hơn giá tham chiếu sẽ được hiển thị màu xanh. Khi một cổ phiếu đang khớp ở giá cao hơn giá tham chiếu, thì mã cổ phiếu sẽ hiển thị màu xanh. 

- Ngược lại, khi cổ phiếu đang khớp lệnh ở mức giá thấp hơn giá thị trường thì mã cổ phiếu sẽ hiển thi màu đỏ. Các mức giá đặt thấp hơn giá tham chiếu thể hiện màu đỏ, và bằng giá tham chiếu thì màu vàng.


- Bên Mua: là Khu vực hiển thị ba mức giá đặt mua tốt nhất (cao nhất) và khối lượng đặt mua tương ứng.

- Bên Bán: là Khu vực hiển thị ba mức giá chào bán tốt nhất (thấp nhất) và khối lượng chào bán tương ứng.

- Khớp lệnh: là Khu vực này biểu thị mức giá khớp lệnh gần nhất của một cổ phiếu, bao gồm giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh và biên độ giá so với tham chiếu)

Ở cột Khớp lệnh sẽ hiện thị 3 yếu tố:

- Giá: là giá đang khớp trong phiên hoặc giá cuối ngày (khi đóng phiên)

- KL: là khối lượng thực hiện/khối lượng khớp, là khối lượng giao dịch tương ứng với mức giá đang khớp

- (+/-): tăng/giảm giá là mức thay đổi của giá thị trường so với giá tham chiếu

- (+/-(%)): là mức thay đổi của giá thị trường so với giá tham chiếu tính theo %. 

Phía ngoài cùng bên phải của bảng giá sẽ thể hiện khối lượng Nhà đầu tư nước ngoài mua/bán (ĐTNN) trong ngày giao dịch.

- Cột "NN mua": là số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài đặt mua.

- Cột "NN bán": là số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài đặt bán.

Phía trên cùng của bảng giá chứng khoán sẽ thể hiện các chỉ số thị trường. Một số chỉ số tiêu biểu được thể hiện là VNIndex, VN-30, HNX-30, HNX.