Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ

Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ là một loại hợp đồng tùy chọn cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định (giá thực hiện) bất kỳ lúc nào trước hoặc vào ngày đáo hạn của hợp đồng.

Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ sẽ giúp nhà đầu tư chốt lời ngay khi giá cổ phiếu biến động thuận lợi.

Điều này khác với Hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu (European Option), chỉ cho phép người mua thực hiện quyền của họ vào ngày đáo hạn.

Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ thường có giá trị cao hơn Hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu vì nó linh hoạt hơn cho người mua.

Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa.

Quyền chọn kiểu Mỹ sẽ được giao dịch tại các sàn giao dịch tiêu chuẩn, trong khi quyền chọn kiểu Châu Âu được giao dịch trên thị trường OTC.