Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh định kỳ là giao dịch được hoàn thành dựa trên cơ sở khớp lệnh mua và bán chứng khoán tại một thời điểm cụ thể, xác định giá để khối lượng khớp lệnh chứng khoán là cao nhất. Phương thức này sẽ ưu tiên nhà đầu tư đặt lệnh mua giá cao hơn và lệnh bán giá thấp hơn được thực hiện trước.


Khớp lệnh lệnh kỳ chỉ áp dụng tại HoSE vào hai khung giờ:

- Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa ATO (At the open) vào luc 9:00 đến 9:15 để xác định giá mở cửa

- Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ATC (At the Close) vào lúc 2:30 đến 2:45 để xác định giá đóng cửa 

Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán đều khớp lệnh tự động và sử dụng thuật toán cụ thể để khớp lệnh. Nhìn chung có hai nguyên tắc chính, một là theo thứ tự thời gian, lệnh đặt trước khớp trước (FIFO) và  hai là theo tỷ lệ.


Tại Việt Nam, các sở giao dịch sử dụng nguyên tắc FIFO, tức là  lệnh mua/bán có cùng giá thì lệnh nào nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước. Hiện nay, trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa nhà đầu tư có thể đặt Lệnh LO và Lệnh ATO. Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa nhà đầu tư có thể đặt Lệnh LO và Lệnh ATC.