Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh giới hạn (Lệnh LO)

Lệnh giới hạn (Limit order hay LO) cho phép nhà đầu tư đặt mức giá mua tối đa có thể chấp nhận được hoặc giá bán tối thiểu có thể chấp nhận được khi đặt lệnh. Lệnh sẽ chỉ được khớp nếu giá chứng khoán đạt đến mức giá đặt. 

Lệnh LO có hiệu lực xuyên suốt cả phiên giao dịch. Đây là lệnh được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất trên thị trường.


Lệnh LO sẽ được khớp khi có lệnh đối ứng xuất hiện trong phiên, tuy nhiên sẽ không được ưu tiên trước các lệnh ATO, ATC MP.

Lệnh giới hạn được dùng nhiều trong các trường hợp sau:

- Nếu cổ phiếu giao dịch có giá biến động mạnh. Trong trường hợp này nhà đầu tư dư đoán xu thế và đặt "treo" lệnh ở mức giá mong muốn.

- Nhà đầu tư đã xác định trước mức giá mua bán. Một số tổ chức hoặc cá nhân có khoảng giá mua bán đã xác định cho một loại chứng khoán và sẽ đợi giá thị trường về đến mức này mới thực hiện mua bán. 

- Nhà đầu tư muốn có sự chắc chắn về giá mua bán.

Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giao dịch lô lớn thường chọn lệnh giới hạn, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có thời gian theo dõi thị trường nhiều thường chọn các lệnh thị trường.

Ví dụ,giả sử giá dư bán đối với cổ phiếu POW đang lần lượt là 11,250đ  với 1,000  và 11,200đ với 300 cổ cổ phiếu đang dư bán ở mức giá này. Nếu bạn đặt lệnh LO Mua 500 cổ phiếu với mức giá 11,200đ  thì  300 cổ phiếu sẽ được mua với mức giá 11,200đ và 200 cổ phiếu còn lại sẽ được treo cho đến khi có nhà đâu tư bán cổ phiếu ở mức giá 11,200đ. 


Ngược lại, nếu bạn đặt mua mức 500 cổ phiếu với mức già 11,250đ, thì 300 cổ phiếu sẻ khớp mức giá 11,200đ và 200 cổ phiếu sẽ khớp với mức giá 11,250đ.